THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 890/UBND-VP
Ngày : 12-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Rà soát các cơ sở để trưng dụng làm cơ sở cách ly tạp trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7767890-UBND-VP_0001.pdf