THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 889/UBND-VP
Ngày : 12-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Rà sát bà con Phú Ninh dang sinh sống, học tập , làm việc tại Tp Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đâng gặp khó khăn, có nguyên vọng về quê
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7766889-UBND-VP_0001.pdf