THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 123/GM-UBND
Ngày : 12-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức họp trực tuyến với tỉnh về công tác phòng chống Covid-19 7h30 13/8
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7765123-GM-UBND_0001_0001.pdf