THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 881/UBND-VP
Ngày : 11-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện giao
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7764CV 881-UBND-VP don doc thuc hien nhiem vu duoc giao den thang 7.2021.pdf