THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 885/UBND-VP
Ngày : 11-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc HĐND,UBND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7763885-UBND-VP_0001.pdf