THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/TB-NV
Ngày : 10-08-2021
Người ký : Ninh Quang Thạnh
Trích yếu : Thông báo giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Trung Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Ninh
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7760GT chu ky A trung.pdf