THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 861/UBND-VP
Ngày : 06-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Tăng cường công tác giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7756861-UBND-VP_0001.pdf