THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/CTr-HĐND
Ngày : 12-07-2021
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Chương trình công tác 6 tháng cuối năm, NK 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Chương trình
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq774304-CTR-HDND_0001.pdf