THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 17/TB-HĐND
Ngày : 26-07-2021
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Kết quả kỳ họp thứ 2-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XII, NK 2021-2026
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq773817-TB-HDND_0001.pdf