THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/CT-HĐND
Ngày : 30-06-2021
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Chương trình
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq773603-CTr-HDND_0001.pdf