THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 316/TB-BCĐ
Ngày : 23-07-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Thông báo về việc phân bổ hóa chất và hướng dẫn sử dụng thuốc diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh VDNC ở trâu, bò trên địa bàn Huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7731TB 316 - Phan bo, huong dan su dung thuoc diet con trung0001.pdf