THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 24/NQ-HĐND
Ngày : 14-07-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Kỳ hợp thứ 2, Hội đồng Nhân dân huyện Khóa XII
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq773024-NQ-HDND_0001.pdf