THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 23/NQ-HĐND
Ngày : 14-07-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình phát triển thủy lợi nhỏ , thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn huyện Phú Ninh, GĐ
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq772923-NQ-HDND_0001.pdf