THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 20/NQ-HĐND
Ngày : 14-07-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq772720-NQ-HDND_0001_compressed.pdf