THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 19NQ-HĐND
Ngày : 14-07-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP 6 tháng cuối năm 2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq772619-NQ-HDND_0001.pdf