THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 18/NQ-HĐND
Ngày : 14-07-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq772518-NQ-HDND_0001.pdf