THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 16/NQ-HĐND
Ngày : 14-07-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq772416-NQ-HDND_0001_compressed.pdf