THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/NQ-HĐND
Ngày : 14-07-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Chương trình giám sát của Hội đông nhân dân huyện Phú Ninh năm 2022
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq772215-NQ-HDND_0001.pdf