THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 768/UBND-KTHT
Ngày : 20-07-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7721768-UBND-KTHT_0001.pdf