THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 784/UBND-VP
Ngày : 22-07-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7720784-UBND-VP_0001.pdf