THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : UBND-KT&HT
Ngày : 21-07-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Phòng KT-HT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7715VB 780 CHI DAO COVID NGAY 21.7.pdf