THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 121/KH-UBND
Ngày : 21-07-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Đón người dân Phú Ninh từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khóa khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7714121-KH-UBND_0001.pdf