THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 107/GM-UBND
Ngày : 21-07-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Giấy mời và tài liệu họp KTXH 6 tháng của UBND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7713hop 6 thang.rar