THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 107/GM-UBND
Ngày : 21-07-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Hội nghị trực tuyến KT-XH 6 tháng UBND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7711107-GM-UBND_0001.pdf