THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 32/QĐ-HĐND
Ngày : 20-07-2021
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Phú Ninh kháo XII, NK 2021-2026
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq770932-QD-HDND_0001_0001.pdf