THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 119/KH-UBND
Ngày : 19-07-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2021, trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7707KH 119 - Ke hoach phat trien hop tac, lien ket trong san0001.pdf