THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 26/LCT(ĐC)
Ngày : 20-07-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Lịch công tác số 26/LCT ngày 20/7/2021 của HĐND&UBND huyện (Điều chỉnh LẦN 2)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7707LCT so 26.doc