THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 764/UBND-VP
Ngày : 19-07-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7705764-UBND-VP_0001.pdf