THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 3290/QĐ-UBND
Ngày : 19-07-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Thành lập chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq77043290-QD-UBND_0001.pdf