THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 756/UBND-NN&PTNT
Ngày : 19-07-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : CV 756 - triển khai thực hiện một số Điều của Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7697CV 756 - Ve viec trien khai thuc hien mot so Dieu cua Qu0001.pdf