THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 114/KH-BCĐ
Ngày : 19-07-2021
Người ký : Nguyễn Thị Ngọc Vân
Trích yếu : KẾ HOẠCH KIỂM TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA -THÔNG TIN NĂM 2021.docx
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7696KE HOACH Kiem tra viec trien khai thuc hien phong trao “Toan dan doan ket xay dung d