THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 57/LĐTBXH
Ngày : 16-07-2021
Người ký : Võ Văn Nam
Trích yếu : V/v rà soát, lập danh sách mua bảo hiểm y tế
CQ phát hành : Phòng Lao động
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7693FILE_20210716_163222_CV57 16-Jul-2021 16-32-03.pdf