THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/GM-HDND
Ngày : 30-06-2021
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq768215-GM-HDND_0001.pdf