THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 14/TB-HĐND
Ngày : 01-07-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Giới thiệu chức danh chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq767614-TB-HDND_0001.pdf