THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 28/HĐND-VP
Ngày : 01-07-2021
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII và thu thấp ý kiến cử tri
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq767128-HDND-TTHD_0001.pdf