THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13/NQ-HĐND
Ngày : 23-06-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq766913-NQ-HDND_0001.pdf