THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13-TB/VPHU
Ngày : 12-04-2021
Người ký : Trần Song Hào
Trích yếu : Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện uỷ tháng 4/2021
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq753313_12-4-2021 TB VPHU.pdf