THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 81-TB/HU
Ngày : 17-12-2020
Người ký : Phan Thị Ngọc Lan
Trích yếu : Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Khác
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq729181_17-12-2020 TB HU.pdf