THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03-TLHN
Ngày : 14-12-2020
Người ký : văn phòng huyện ủy
Trích yếu : Tài lieu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 3 (ngày 15/12/2020)
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7262TL Hoi nghi HU mo rong.rar