THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02-TLHN
Ngày : 21-10-2020
Người ký : VPHU
Trích yếu : tài liệu hội nghị
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7149HN quan triet NQ DH Dang bo huyen.rar