THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01-TLHN
Ngày : 25-09-2020
Người ký : VPHU
Trích yếu : Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Khác
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7088Tai lieu Hoi nghi Huyen uy lan thu 2.rar