THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 19/GM-HĐND
Ngày : 29-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Dự kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq688719-GM -HDND.pdf