THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 20/TB-HĐND
Ngày : 23-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức kỳ họp thứ 17-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq688520-TB-HDND.pdf