THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 118/BC-UBND
Ngày : 24-06-2020
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Phú Ninh quý II/2020
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6883118-BC-UBND.pdf