THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 22/TB-HĐND
Ngày : 25-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi làm việc với các nhành có liên quan về nội dung đầu tư , cải tạo , xây dựng trục cảnh quan môi trường từ nguồn vốn thực hiện duy trì và nâng chuẩn huyện nôn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq688222-TB-HDND.pdf