THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 35/HĐND-VP
Ngày : 26-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : gửi tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq687635-HDND-VP.pdf