THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13/NQ-HĐND
Ngày : 26-06-2020
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Về điều chỉnh cắt , giảm, giãn dự toán chi ngân sách năm 2020
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq687513-NQ-HDND.pdf