THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 12/NQ-HĐND
Ngày : 26-06-2020
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Bổ sung kế hoạch dầu tư công trung hạn gđ 2018-2020 kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư đối vớ các dự án nhóm C trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq687412-NQ-HDND.pdf