THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 17/KH-HĐND
Ngày : 24-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq687017-KH-HDND.pdf