THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 19/TB-HĐND
Ngày : 23-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi giám sát quy trình rà soát , quyết định công nhận hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq686919-TB-HDND.pdf